Logo Home   Documents & Lists   Site Settings   Help   
Icon
SharePoint Support
Common User Issues: Here is a user issue: forsikringstilbud
   
Post Reply Post Reply
|
Edit Edit Message
|
Delete Delete Message
|
Alert Me
|
Go Back to Discussion Board
From:
Posted At: 9/28/2020 9:21 AM
Subject:
Here is a user issue: forsikringstilbud
Text:
Vi opsporer gratis 3 prisfaste tilbud på -opgaven i Odense fra hæderlige forsikringsselskaber. Hold dig fra inkompetente virksomheder - Benyt dig af gratisforsikringstilbud.dk (en brandgod forsikringsportal) i stedet. Feedback på opgave omhandlende “sundhedsforsikring“ fra Xenia Leumann, Odense: Alle aftaler blev overholdt - Kan anbefales.
Gratisforsikringstilbud.dk arbejder bare sammen med fortræffelige firmaer, så derfor kan vi indestå for seriøst arbejde 24/7. De konkurrerende forsikringsselskaber byder på din opgave, hvorefter du frit kan acceptere et tilbud. Hjemme i din stol kan du kigge på alle de fremsendte estimater og derpå udvælge det mest optimale.
Bestil 3 tilbud på forsikring - absolut gratis
AK 24.972: En bilejer gjorde over for et forsikringsselskab gældende, at han havde indgået aftale med en forsikringsmægler om tegning af autokaskoforsikring i selskabet. Selskabet afviste at være bundet af en eventuel aftale. Da forsikringsmægleren drev selvstændig virksomhed og ikke var antaget af selskabet som repræsentant for dette, var en eventuel aftale med mægleren ikke bindende for selskabet.
I nogle tilfælde har et forsikringsselskab pligt til at acceptere en begæring om forsikring. Dette gælder f.eks. for visse bygningsbrandforsikringsselskaber,jfr. lovbekendtgørelse nr. 726 af 31. oktober 1990 om forsikringsvirksomhed § 207, og for forsikringsselskaber, der er godkendt til at tegne lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer, jfr. bekendtgørelse nr. 62 af 24. januar 1989 om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer mv. § 4. Selskabet kan ikke nægte at acceptere en forsikringsbegæring alene med den begrundelse, at der efter det tidspunkt, selskabets ansvar ifølge begæringen skal begynde, er indtruffet en skade.
Attachments:
 
 
Created at 9/28/2020 9:21 AM by
Last modified at 9/28/2020 9:21 AM by