Logo Home   Documents & Lists   Site Settings   Help   
Icon
SharePoint Support
Common User Issues: 3 tilbud forsikring
   
Post Reply Post Reply
|
Edit Edit Message
|
Delete Delete Message
|
Alert Me
|
Go Back to Discussion Board
From:
Posted At: 12/24/2020 6:16 AM
Subject:
3 tilbud forsikring
Text:
Utrættelige og dedikerede forsikringsmæglere vil være topklar til din forsikringsopgave hos dig. Undgå middelmådige amatører - Brug 3forsikringstilbud.dk (en nyskabende dansk ejet portal) i stedet. Det er let at ende med en prisrabat på op til 33 procent med 3 vidunderlige raske tilbud på forsikring.
Lige meget typen af opgave, som skal ordnes, så er vi klar til at udpege tre optimistiske forsikringsmæglerfirmaer. Du beskriver opgaven i tilbudsskemaet med det samme og få i en fart 3 gode forsikrings tilbud (vælg den grønne knap). Du føler sandsynligvis, at det er temmelig kringlet, at forsøge at lede efter en anerkendt forsikringsmægler i dit nærområde selv.

3 tilbud forsikring


Forsikringserhvervet har i det 20. århundrede været præget af et relativt intenst samarbejde i form af forskellige foreninger og organisationer. Disse har fungeret for erhvervet som helhed, for de enkelte forsikringsbrancher, ligesom opdelingen mellem aktieselskaber og gensidige forsikringsselskaber på mange felter har været en organisatorisk skillelinje. Forsikringskommissionen opregner i sin betænkning fra 1968, at samarbejdet dels bygger på aftaler vedrørende selskabernes forsikringsydelser - forsikringsbetingelser og præmieberegninger - dels at der er tale om et organisatorisk samarbejde med det formål at varetage erhvervets interesser overfor myndighederne, om uddannelses og oplysningsformål samt endelig tilvejebringelse af risikoudligning gennem særlige poolordninger og lign.
En simpel optælling fra 1969 viser eksistensen af 49 sådanne organisationer eller foreninger. Nogle havde selskaber som medlemmer, typisk de forskellige erhvervs-, arbejdsmarkeds- og brancheorganisationer, mens andre var foreninger med personligt medlemskab; blandt de sidstnævnte var faglige og selskabelige foreninger som for eksempel Den danske Aktuarforening, Forsikringsklubben og Forsikringsforeningen. I tillæg til disse 49 organisationer og foreninger virkede der i øvrigt 28 forsikringsforeninger uden for København. En stor del af disse foreninger var som tidligere beskrevet tarifforeninger eller karteller, hvor der blev aftalt præmier og forsikringsbetingelser. Aftalerne herom var enten af bindende eller af vejledende karakter.
I tilfælde af bindende aftaler var der dog normalt mulighed for at afvige i konkrete tilfælde efter tilladelse fra den pågældende tarifforenings ledelse. I tilknytning til arbejdet i adskillige af tarifforeningerne blev der som støtte for præmiefastsættelsen udarbejdet fælles skadesstatistik. Hele dette system af tarififoreninger gik gradvist i opløsning fra begyndelsen af 1970'erne. Det skete som følge af øget konkurrence fra selskaber uden for kartellerne, hvilket tvang kartellernes medlemmer til at svare igen og i den sammenhæng skaffe sig flere frihedsgrader.
Attachments:
 
 
Created at 12/24/2020 6:16 AM by
Last modified at 12/24/2020 6:16 AM by